slider
slider
slider
slider
slider

اخبار اختصاصی

برگزاری جلسه دفاع از  پایان نامه خانم ها ایرانی طلب و زارع در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم ها ایرانی طلب و زارع در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

1400/08/05
جشنواره پژوهش و فناوری استان گیلان سال 1400

جشنواره پژوهش و فناوری استان گیلان سال 1400

1400/08/03
برگزاری جلسه دفاع از  پروپوزال پایان نامه خانم فرناز طاهری  در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه خانم فرناز طاهری در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

1400/07/28
برگزاری جلسه دفاع از  پایان نامه خانم پیروی در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم پیروی در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

1400/07/24
برگزاری سلسله جلسات ژورنال کلاب های آموزشی

برگزاری سلسله جلسات ژورنال کلاب های آموزشی

1400/07/24
برگزاری جلسه دفاع از  پایان نامه در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

1400/07/18
برگزاری دو جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

برگزاری دو جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

1400/07/07
آرشیو