اعضای هیئت موسس مرکز تحقیقات آموزش پزشکی
 
 
 
دکتر حسین خوشرنگ
متخصصص بیهوشی
 
 
 
 
خانم دکتر ایده دادگران
معاون پژوهشی مرکز

خانم دکتر مریم بصیرت
عضو هیئت موسس
 
 
 
خانم دکتر سودابه حدادی
عضو هیئت موسس
 
 
 
آقای دکتر فرشید سعادت
عضو هیئت موسس
آخرین بروز رسانی : 05 تیر 1401