ردیف عنوان طرح مجری طرح

 

تاریخ تصویب

 

1

بررسی نگرش دانشجویان پزشکی در مورد محیط آموزشی دانشکده پزشکی رشت در سال 1393 

دکتر سهیل سلطانی پور  شهریور 1393 
2 مقایسه تاثیر ارزشیابی به شیوه مشاهده همتایان و خود ارزشیابی بر کیفیت تدریس اعضاء هیئت علمی دانشکده های پرستاری-مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دکتر عاطفه قنبری و فاطمه مؤدب  آذر 1393 
3 بررسی راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی  دکتر ماهدخت طاهری و عطاء الله اسدی   مهر 1393
4 بررسی میزان رضایتمندی کارورزان رشته پزشکی از کیفیت آموزش دوره بالینی در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت در سال 1393  دکتر ارسلان سالاری و فاطمه مؤدب   آبان1393
5 طراحی و روانسنجی پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال93  دکتر ارسلان سالاری و لیلا روحی   اسفند 1393
6 تبیین مفهوم توانمندی اساتید از دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان  دکتر حسین خوشرنگ و مریم خوشبخت دی 1393 
7 بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در زمینه توانمندسازی اساتید در سال93-94  عطاءالله اسدی و دکتر ماهدخت طاهری 

1393

8 طراحی و ارزشیابی مولتی مدیای آموزشی پروتزهای دندانی 2 در دانشجویان دندانپزشکی ورودی 89 دانشکده دندانپزشکی گیلان  دکتر یوسف جهاندیده  1393 
9 بررسی کیفیت آموزش مهارت های بالینی در مرکز مهارت های بالینی از دیدگاه کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1393  دکتر حسین خوشرنگ و فاطمه مودب   دی 1393
10 بررسی علل غیبت از کلاس در بین دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1393  دکتر محمدهادی بهادری و فاطمه مؤدب  اسفند 1393 
11 بررسی رضایتمندی از کیفیت آموزش دوره آموزشی سپری شده در دانشجویان سال آخر دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1393  دکتر محمد هادی بهادری و لیلا روحی  اسفند 1393 
12 بررسی وضعیت تدریس بالینی اساتید از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1393  دکتر ارسلان سالاری و لیلا روحی اسفند 1393 
13

بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مورد برنامه درسی پنهان موثر بر یادگیری 

عزت پاریاد  آذر 1393 
14

استانداردسازی ساختار لاگ بوک برای ارزشیابی بالینی کارآموزی بارداری و زایمان و بیماریهای زنان دانشجویان مامایی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان 

طاهره ضیائی 1394 
15  ارزیابی پیشرفت عملکرد بالینی دستیاران رشته تخصصی داخلی و عوامل موثر بر آن با آزمون Mini-CEX در بیمارستان آموزشی درمانی رازی رشت در سال 1393 دکتر مجتبی مهرداد  1394 
16 بررسی مقایسه ای دیدگاه دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف درباره محیط آموزشی مرکز آموزشی درمانی رازی رشت در سال 1393  دکتر لیدا محفوظی و دکتر مجتبی مهرداد  1394 
17 مطالعه تاثیرکاربرد پادکست ویدئویی برمیزان یادگیری درس بیماریهای زنان در دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان در نیم سال دوم سال تحصیلی 94-93  فیروزه فیروزه چیان  1394 
18 بررسی وضعیت آموزش درمانگاهی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1394-1393  دکتر ارسلان سالاری و حوا پورعلی  تیر 1394 
19 بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  دکتر ارسلان سالاری و یاسمن یعقوبی   1394
20

مطالعه آگاهی و نگرش اعضاء هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی گیلان در مورد ادغام 

دکتر مریم سادات بصیرت  1394
21 بررسی علاقه مندی به رشته تحصیلی با احساس بهزیستی ذهنی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان   دکتر ارسلان سالاری و دکتر عبدالحسین امامی        آذر 1394
22

تبیین چالش های دوره MPH از دیگاه اساتید و دانش آموختگان 

دکتر ایده دادگران 1394
23 مقایسه میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری از آموزش بالینی با استفاده از سیستم یادگیری به کمک همتایان ( PAL ) با روش متداول در دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت سال 1394  فاطمه مؤدب و مرضیه جهانی    اسفند 1394
24

تبیین روابط بین حرفه ای از منظر دانشجویان اتاق عمل 

دکتر پرند پورقانع اسفند 1394 
25 اجرا و ارزشیابی روش تدریس مشارکتی به شیوه پازل Jigsaw در درس مراقبت های ویژه دانشجویان پرستاری شرق گیلان  دکتر ایده دادگران مهر 1394 
26
طراحی و ارزشیابی تدریس فارماسیوتیکس 1 به شیوه 
Flipped Classroom  
دکتر سعید منوچهری مهر 1394 
27 بررسی امکان سنجی اجرای پروژه یادگیری الکترونیک از منظر دانشجویان در مقطع فیزیوپاتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  دکتر ارسلان سالاری  اسفند 1394 
28 بررسی دیدگاه دانش آموختگان شاغل پزشک خانواده در مورد برنامه آموزشی دوره مدیریت عالی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 94  دکتر آبتین حیدرزاده  آذر 94  
 29 بررسی مقایسه ای نتایج ارزشیابی اساتید دانشکده دندانپزشکی درحین و پایان نیمسال دوم ترم تحصیلی 95-94  دکتر مریم سادات بصیرت  مرداد 94 
30 تبیین دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رابطه با برگزاری وب کنفرانسهای (وبینار) آموزش مداوم: یک مطالعه کیفی  دکتر فاطمه جعفرزاده اردیبهشت 1395 
31

بررسی ارتباط یادگیری خودراهبر و انگیزش تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر معصومه ادیب  اردیبهشت 1395 
32 اثر آموزش روانپزشکی بر نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به روانپزشکی و افراد مبتلا به اختلالات روانی سال 96-95  دکتر ربابه سلیمانی  تیر 1395 
33

تبیین دیدگاه دانشجویان شرق گیلان در رابطه با کاربرد فناوری تلفن های هوشمند: یک مطالعه کیفی 

 دکتر فاطمه جعفرزاده  اردیبهشت 1395 
34 بررسی میزان بکارگیری استراتژی های شناختی و فراشناختی در درک مطلب متون انگلیسی در دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1394   صدیقه فلاح اردیبهشت 1395 
35 بررسی نیازهای آموزشی پزشکان خانواده شاغل در مراکز بهداشتی درمانی استان گیلان در حیطه سلامت در سال 95   دکتر ایده دادگران  اردیبهشت 1395 
 36 تجارب اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از شرکت در برنامه های آموزش مداوم در سال 1396-1395: یک تحقیق کیفی 
 دکتر پرند پورقانع
آبان 95
37

بررسی عوامل تاثیرگذار بر تجارب پژوهشی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 

 دکتر پرند پورقانع
آبان 95  
38 طراحی و اعتباریابی پرسشنامه برنامه ریزی پیشرفت حرفه ای (PDP)در اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی 
 دکتر شاهرخ یوسف زاده
بهمن 95
 39 نقش درس آناتومی بر دستیابی به اهداف بالینی از دیدگاه دانشجویان پزشکی مقاطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  
 دکتر ابراهیم نصیری
 آبان 95
 40 بررسی عوامل مؤثر بر حضور دانشجویان در کلاس های درس نظری از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1395   نسترن میرفرهادی   آبان 95
 41 بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی رشت درباره ی معیارهای تدریس نظری و عملی موثر در سال 96 دکتر نازنین بشردوست   دی 95 
42 اعتبارسنجی و انطباق فرهنگی پرسشنامه ارزشیابی حرفه ای گرایی (P-MEX) در دندان پزشکی در سال 1395   دکتر بردیا ودیعتی صابری  اردیبهشت 95
 43

طراحی و اعتباریابی پرسشنامه ارزشیابی برنامه درسی پنهان درسال95 

دکتر ایده دادگران آبان 95
 44 بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی در مورد راهکارهای ارتقاء فرآیند ارزشیابی نحوه ی تدریس اساتید درسال95  دکتر نازنین بشردوست  آذر 95
45

طراحی ،اجرا وارزشیابی برنامه آموزش اورژانس های پزشکی به شیوه مبتنی بر شایستگی دردانشجویان دندانپزشکی واحدبین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر زهرا طاهری ازبرمی اردیبهشت 96
 46

بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش به شیوه ‏Gallery Walk‏ و آموزش سنتی در میانگین نمرات یکی از مباحث درس فارماسیوتیکس 5‏ در دانشجویان ‏داروسازی رشت در سال 96‏

دکتر زهرا حصاری شرمه  اردیبهشت 96
47

بررسی دیدگاه دانشجویان مقاطع بالینی رشته ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان درباره نقش درس آناتومی بر دستیابی به اهداف بالینی در سال 96

دکتر ابراهیم نصیری تیر 96
48 بررسی و مقایسه آگاهی دانشجویان دوره پیش از بالین و بالین رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به حیطه کاری تخصصی جراحی پلاستیک و زیبایی در نیمسال دوم 1396  دکتر رامیار فرزان  مرداد 96
 49

آینده‌نگری مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال96 

دکتر ایده دادگران   مهر 96
 50

 طراحی ابزار آسیب شناسی طرح اعتباربخشی آموزشی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مینو میترا چهرزاد تیر 97  
51

طراحی و روان سنجی پرسشنامه بررسی مهارت های ارتباطی دانشجویان دندانپزشکی

دکتر بردیا ودیعتی صابری  شهریور 97
 52

بررسی رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 98-97

دکتر فردین مهرابیان آذر 97
 53

تبیین نظرات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص تعارضات اخلاق حرفه ای با استفاده ازبازاندیشی روایتی درسال 1397.

دکتر مرتضی رهبر طارمسری دی 97
54

بررسی تاثیر آموزش بر کیفیت گزارش نویسی پیشرفت معالجات روزانه در دانشجویان پزشکى بخش داخلی بیمارستان رازی رشت درنیمسال اول سال تحصیلی98-1397

دکتر ایراندخت شناور دی 97  
55   بررسی دیدگاه دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مورد تاثیر ویژگی های یک استاد خوب برانگیزه های یادگیری آنان در محیط بالین در سال 1398 – 1397   ساقی موسوی   دی 97
 56

ارزیابی کیفیت آزمون­های صلاحیت بالینی دانشجویان دوره پزشکی عمومی سال­های 97-96 

 دکتر ماهدخت طاهری  اسفند 97 
57 طراحی و ارزیابی نرم افزار چند رسانه ای آموزش اصول پیشگیری از آسپیراسیون جسم خارجی و مانورهای باز کننده راه هوایی در کودکان سنین قبل از مدرسه برای والدین[1] : یک روش آموزشی در آموزش علوم پزشکی پاسخگو           دکتر ملوک پورعلیزاده اسفند 97
58  گردآوری و ارزیابی منابع آموزشی درس زبان انگلیسی عمومی در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه 1 آمایشی در سال تحصیلی 1397-98  دکترایمان علیزاده  فروردین98
59 

بررسی  تاثیر آموزش کاربرد طب انتقال خون در پرستاری کودکان به شیوه مبتنی بر وظیفه  بر دانش و تصمیم گیری بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1398

دکتر زهرا طاهری ازبرمی  اردیبهشت98
60 

 مقایسه دو روش ارزشیابی آزمونهای سنتی(مداد و کاغذ) و الکترونیک براساس دیدگاه و تجارب دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی 98-1397

فاطمه زائرثابت

 اردیبهشت98 
 61  بررسی رابطه سبک های یادگیری (کلب، وارک) و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 98-97 دکتر ماهدخت طاهری  خرداد 98
62 

 بررسی وضعیت رعایت اصول اخلاقی از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 98-1397

دکتر ماهدخت طاهری  تیر 98
63

طراحی و تولید فلش کارت­های ترمینولوژی پزشکی به عنوان یک محصول آموزشی و ارزیابی آن از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان علوم پزشکی گیلان

دکتر ایمان علیزاده اسفند 97
64

بررسی ارتباط کیفیت آموزش بالینی با خودکارآمدی بالینی و علاقه مندی به رشته تحصیلی در دانشجویان پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال1399

دکتر مژگان نظری  
65

بررسی ارتباط بین سلامت عمومی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پزشکی رشت

افسانه نظافتی دی 98
66

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزش پرستاری قانونی جهت دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

میترا صدقی ثابت تیر 98
67

ارائه الگوی چندبعدی آموزش بالینی جهت کارورزان و دستیاران پزشکی در پاندمی کووید- 19

دکتر علی منفرد خرداد 99
68

مقایسه عملکرد آموزشی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دروس گروه علوم تشریحی با دو روش حضوری و مجازی 

دکتر معصومه فغانی لنگرودی اسفند 99
69

ده موضوع اصلی در حیطه نورواتولوژی که فلوشیپهای نورواتولوژی (گوش و حلق و بینی) انتظار دارند پزشکان عمومی و پزشکان خانواده باید بدانند: یک مطالعه چند مرکزی با استفاده از روش دلفی

دکتر شادمان نعمتی مهر 1400
70

بررسی ارتباط تاب آوری و فرسودگی تحصیلی دردانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی گیلان درزمان کووید19 در سال1400

دکتر فریبا عسگری دی 1400
71

طراحی، اجرا و ارزشیابی راهنمای مطالعه پرستاری کودکان برای کارآموزان پرستاری

دکتر یاسمن یعقوبی دی 1400
72

ررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی از دوره ی یادگیری الکترونیکی در دانشجویان دانشکده ی بهداشت

دکتر آسیه عشوری اردیبهشت 1401
آخرین بروز رسانی : 01 تیر 1401