مرکز تحقیقات آموزش پزشکی درنظر دارد از ایده های نو  و خلاقانه در زمینه ی آموزش علوم پزشکی حمایت نماید. لذا در صورت تمایل می توانید با تکمیل فرم الکترونیکی ایده های خود را مطرح نمایید.
 
 
آخرین بروز رسانی : 11 آبان 1400