شرح وظایف
 
1) تعیین اولویت های پژوهش در آموزش
 
 • جمع آوری نظرات صاحبنظران (رؤسای دانشکده ها ، معاونین آموزشی، مدیران گروههای آموزشی ، فراگیران ، دانش آموختگان و ....)
 • بررسی اولویت های پژوهشی صاحبنظران در کمیته پژوهش در آموزش
 • جمع بندی و تعیین اولویت های نهایی
 • اعلام اولویت ها به کلیه دانشکده ها و واحدهای تابعه

2) تعیین روند بررسی طرحهای پژوهشی ارائه شده

 • طراحی و تدوین پروپوزال
 • بررسی پروپوزال های ارائه شده توسط کمیته های کارشناسی
 • بررسی نهایی و تأیید پروپوزال های ارائه شده توسط اعضای شورای پژوهش
 • تاییدگزارش نهایی طرحهای پژوهشی توسط کمیته های کارشناسی
 • نظارت بر حسن اجرای طرح توسط مسئول کمیته و کارشناسان مربوطه
 • ارائه نتایج طرحهای پژوهشی به مسئولین ذیربط جهت تغییر واصلاح روند آموزشی گروههای مربوطه
 • پایش چگونگی استفاده و کاربرد نتایج تحقیقات انجام شده

3) تقویت توان علمی و مهارتهای آموزشی اعضاء هیأت علمی

 • برگزاری کارگاه های آموزشی مربوطه
 • برگزاری ژورنال کلاب های پژوهشهای آموزشی
 • برگزاری پانل های تخصصی

4) سوق پایان نامه های دانشجویی و تحصیلات تکمیلی در زمینه های پژوهش در آموزش 

5) غنی کردن منابع اطلاعاتی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( از طریق تهیه مجلات ،کتب فارسی و انگلیسی در زمینه آموزش پزشکی )

6)  انتشار فصلنامه پژوهش در آموزش پزشکی به زبان انگلیسی

7)  انتشار کتب و مقالات مرتبط با آموزش پزشکی

8) ارائه مشاوره پژوهشی به اعضای هیئت علمی، کارشناسان آموزشی و دانشجویان

9) پژوهش در زمینه مشکلات آموزشی دانشگاه و ارائه راه حل

آخرین بروز رسانی : 18 تیر 1401