1- دکتر ماندانا شیرازی ، تیمور آقاملایی ، دکتر ایده دادگران ، امین قنبرنژاد . طراحی و بررسی اعتبار و پایایی ابزار سنجش محیط آموزشی آکادمیک در دانشکده‌های بهداشت. پانزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،1393.
2- موسوی، ساغر فاطمی، افشین شفقی. توسعه کیفی فرایند آموزش علوم پزشکی از طریق تبیین عدالت آموزشی در عرصه بالین از دیدگاه دانشجویان. پانزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،1393.

3- ماهدخت طاهری، عطاالله اسدی لویه، حسین خوشرنگ. تدریس کارگاهی به روش الکترونیکی– آموزش مجازی. پانزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،1393.

4- ساقی موسوی، حسین خوشرنگ ، سیده انسیه میرحجتی. طراحی ابزار سنجش و ارزشیابی اثربخشی عملکرد اساتید درعرصه آموزش علوم پزشکی. پانزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،1393.

5- حسین خوشرنگ، حوا پورعلی، ایده دادگران. طراحی و اجرای ارزشیابی درونی گروه بیهوشی به روش الکترونیک. پانزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،1393.  

6- ماهدخت طاهری، حسین خوشرنگ، لیدا محفوظی، ساغر فاطمی. بررسی وضعیت برگزاری گزارشات صبحگاهی در گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1391. پانزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،1393.

7- ساقی موسوی، حسین خوشرنگ ، ایده دادگران. توسعه کیفی فرایند آموزش مراقبت از بیماران ترومایی به دانشجویان پرستاری ارشد ویژه ازطریق بکارگیری شیوه آموزش الکترونیکی ترکیبی با استفاده ازسیستم LMS. پانزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،1393.

8- سیده انسیه میرحجتی، صدیقه فلاح. دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد بیشترین استراتژی‌های مورد استفاده جهت درک متون انگلیسی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392. پانزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،1393.

9- ساقی موسوی، سیده انسیه میرحجتی. بررسی میزان مهارتهای زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بدو ورود به عرصه بالین. پانزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،1393.

10-دکتر حسین خوشرنگ،دکتر ارسلان سالاری،دکتر ایده دادگران،دکتر افشین شفقی،دکتر میر محمد جلالی.تجارب دانشگاه علوم پزشکی گیلان در زمینه یادگیری الکترونیکی . فرایند طراحی و اجرای آموزش الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی گیلان.هفتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در آموزش علوم پزشکی،دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران،1393.
 
11-دکتر ایده دادگران،حوریه شایگان،بهروز گل چای،نفیسه السادات دادگران. آموزش مبحث کم کاری تیروئید در بارداری با استفاده از نرم افزار آموزشی پرش سه گام. هفتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در آموزش علوم پزشکی،دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران،1393.
   
12- دکترعاطفه قنبری، عزت پاریاد، فاطمه مؤدب، فاطمه حسن دوست. مقایسه طراحی ادغامی با شیوه سنتی در آموزش درس روش تحقیق بر خود کارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرستاری. سمینار سراسری ادغام در آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهتی درمانی تهران،1393.

13- دکتر حسین خوشرنگ، دکتر ارسلان سالاری، دکتر ایده دادگران، فاطمه مؤدب، لیلا روحی، دکتر آیدین پورکاظمی. بررسی کیفیت آموزش مهارت های بالینی در مرکز مهارت های بالینی از دیدگاه کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1393. شانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1394.

14- فاطمه مؤدب، سارینا رامتین. بررسی ارتباط بین نحوه­ ی رفتار آموزشی اساتید بالینی و اضطراب دانشجویان از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت. اولین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار شمال غرب، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1394.

 
15-انسیه میرحجتی ،محمدعلی یزدانی پور، ساغر فاطمی، حمید خردادی، ساقی موسوی. اموزش مهارت های عملی در موقعیت های اورژانس به دانشجویان داروسازی از طریق درگیر کردن آنها در محیط های یادگیری الکترونیک با استفاده از social media.شانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1394.
 
16-انسیه میرحجتی ،محمدعلی یزدانی پور، ساغر فاطمی، حمید خردادی، ساقی موسوی.شناسایی عوامل موثر در برنامه درسی پنهان از نگاه دانشجویان داروسازی .شانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1394.
17- مریم شهودی ،محمد حسنی، عطا الله اسدی ،ماهدخت طاهری.بررسی سرمایه های روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان.شانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1394.
18- دکتر ارسلان سالاری، لیلا روحی بلسی، ، فاطمه مودب، دکتر ایده دادگران،دکتر حسین خوشرنگ، اعظم نوری سعید. بررسی وضعیت رعایت اصول تدریس بالینی توسط اساتید از دیدگاه دانشجویان سال آخر پرستاری. کنگره واکاوی آموزش پرستاری –تهران-15 تا 17 دی 1394.

19- دکتر احسان ابوطالب، دکتر ایده دادگران، دکتر آزاده متولیان، دکتر سعید منوچهری. اجرا و ارزشیابی تدریس فارماسیتوکس 1 به شیوه ی Flipped classroom در دانشجویان داروسازی گیلان. کنگره کشوری یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی- تهران 15 تا 13بهمن 1394
 
20- دکتر یوسف جهاندیده، خانم لیلا روحی، دکتر بردیا ودیعتی،دکتر ایده دادگران. طراحی و ارزشیابی آموزش با استفاده از مولتی مدیای پروتزهای ثابت دندانی 2 در دانشجویان دندانپزشکی. کنگره کشوری یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی- تهران 15 تا 13بهمن 1394
 
21- ساقی موسوی، حمید خردادی، ساغر فاطمی، محمد علی یزدانی پور. یاددهی و یادگیری آموزش پزشکی از طریق درگیر کردن engage/ فراگیران در محیط های یادگیری الکتروونیکی. کنگره کشوری یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی- تهران 15 تا 13بهمن 1394
 
 22- دکتر ارسلان سالاری، لیلا روحی بلسی، دکتر ایده دادگران، فاطمه مودب، دکتر حسین خوشرنگ، اعظم نوری سعید. مقایسه استفاده از تکنولوژی های جدید در آموزش بالینی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان. کنگره کشوری یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی- تهران 15 تا 13بهمن 1394
 
23- فیروزه فیروزه چیان، ایده دادگران. تبیین مفهوم اخلاق در آموزش مجازی از دیدگاه اعضای هیئت علمی. چهارمین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1394.
 
24- ایمان عمادی، فاطمه مؤدب، سارینا رامتین. بررسی میزان تمایل دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای اجرای طرح آموزش نوین پزشکی به سبک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در سال 1394. هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری. تهران 12-10 اردیبهشت 1395
 
25- دکتر ارسلان سالاری، فاطمه مؤدب، لیلا روحی بلسی، دکتر ایده دادگران، فاطمه زائرثابت، اعظم نوری سعید، حوا پورعلی. بررسی میزان رضایتمندی کارورزان رشته پزشکی از کیفیت آموزش دوره بالینی در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت. هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری. تهران 12-10 اردیبهشت 1395.
 
26- لیلا روحی بلسی. مقایسه تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و ابراز وجود بر خودکارآمدی عمومی دانشجویان دختر. هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری. تهران 12-10 اردیبهشت 1395.
 
27- دکتر ارسلان سالاری، دکتر حسین خوشرنگ، فاطمه مؤدب، لیلا روحی بلسی. ارزیابی مهارتهای عملی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان براساس سند حداقل توانمندی های مورد انتظار پزشکان عمومی. هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری. تهران 12-10 اردیبهشت 1395.
 
28- بردیا ودیعتی، ایمان عمادی، فاطمه مؤدب، سارینا رامتین. میزان اگاهی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مورد ارتباط بیماری های قلبی با بیماری پریودنتال و ملاحظات درمانی در مورد این افراد. هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور. کاشان 19-16 شهریور 1395.
 
29- حسین خوشرنگ، حسین همتی، آبتین حیدرزاده، ایده دادگران، علی انصاری، سجاد سروری. طراحی و ارزشیابی اپ موبایل تحت اندروید مدیریت همایش ها و کارگاه های آموزشی. نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی. مشهد 20-19 بهمن 96.
 
30- ایده دادگران، ساقی موسوی و سیده انسیه میرحجتی. اجرا و ارزشیابی آزمون آنلاین درس روش کار در اتاق عمل با استفاده از تلفن همراه. نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی. مشهد 20-19 بهمن 96.

31- دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، دکتر حسین خوشرنگ، دکتر حسین همتی، دکتر آبتین حیدرزاده، دکتر ایده دادگران، دکتر صبا فخریه اصل، دکتر فاطمه جعفرآقایی. تبیین عوامل موثربربرنامه ریزی توسعه فردی (PDP) از دیدگاه اساتید. نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری. تهران 12-10 اردیبهشت 1397.

32- دکتر بردیا ودیعتی، دکتر ایده دادگران، نیکتا جعفری نور، نیکا جعفری نور. توصیف مفهوم مهارت های ارتباط حرفه ای از دیدگاه اساتید دندانپزشکی. نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری. تهران 12-10 اردیبهشت 1397.

33- دکتر شادی دهقان زاده، دکتر فاطمه جعفرآقایی. نقش روش آموزشی کلاس درس معکوس در ارتقای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری. نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری. تهران 12-10 اردیبهشت 1397.

34- دکترحسین خوشرنگ،دکترحسین همتی،دکترایده دادگران،دکترعلی سعادت رشتی،دکترربیع الله فرمانبر،راضیه قرباندوست،حواپورعلی،سیده انسیه میرحجتی،نفیسه دادگران،صدیقه فلاح بوساری. بررسی انطباق طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال های 96-1391 با الویت های سلامت جامعه. هماﯾﺶ ﮐﺸﻮری آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ. تبریز 24 ﻟﻐﺎﯾﺖ 26 ﻣﺮداد ﻣﺎه 1397
 
35- دکتر زهرابستانی، دکترحسین خوشرنگ، دکترحسین همتی، دکترایده دادگران، دکترربیع الله فرمانبر، صدیقه فلاح بوساری، معصومه شریفی، فاطمه زائرثابت. شناسایی نیازهای آموزشی اجتماعی محورسلامت استان گیلان:اقدامی جهت پاسخگویی اجتماعی آموزش پزشکی. هماﯾﺶ ﮐﺸﻮری آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ. تبریز 24 ﻟﻐﺎﯾﺖ 26 ﻣﺮداد ﻣﺎه 1397
 
36- ساقی موسوی،صدیقه فلاح،محمدعلی یزدانی پور،سیده انسیه میرحجتی. عوامل مرتبط با اجرای برنامه آموزش پزشکی پاسخگوازنگاه کارآموزان و کارورزان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی 96-95. هماﯾﺶ ﮐﺸﻮری آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ. تبریز 24 ﻟﻐﺎﯾﺖ 26 ﻣﺮداد ﻣﺎه 1397
 
37- دکترایده دادگران،دکترحسین خوشرنگ،دکترحسین همتی،دکترربیع الله فرمانبر،ساقی موسوی،دکترماهدخت طاهری. انطباق کوریکولوم آموزشی پزشکی عمومی بانیازهای اجتماعی محور سلامت استان گیلان. هماﯾﺶ ﮐﺸﻮری آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ. تبریز 24 ﻟﻐﺎﯾﺖ 26 ﻣﺮداد ﻣﺎه 1397
 
38-  مژگان رحیمی، ربیع الله فرمانبر، حسین خوشرنگ، مریم قلیزاده، سیده رقیه صفوی، ژیلا اسکندری، حوریه فلاح، مریم رحیمی. بررسی مقایسه ای خودمراقبتی دانشجویان دانشگاه های گیلان قبل و بعد از پذیرش نقش سفیر سلامت، هماﯾﺶ ﮐﺸﻮری آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ. تبریز 24 ﻟﻐﺎﯾﺖ 26 ﻣﺮداد ﻣﺎه 1397.

39-  دکترحسین خوشرنگ، دکتر ایده دادگران، دکتر حسین همتی،دکترربیع الله فرمانبر. طراحی و ارایه برنامه توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو در اجتماعی سازی سلامت، هماﯾﺶ ﮐﺸﻮری آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ. تبریز 24 ﻟﻐﺎﯾﺖ 26 ﻣﺮداد ﻣﺎه 1397

40- ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آزﻣﻮنﻫﺎی ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ (OSCE)داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ٩٥-٩٦ (ﺳﯿﺪه اﻧﺴﯿﻪﻣﯿﺮﺣﺠﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ع. پ. ﮔﯿﻼن)بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ودوازدهمین جشنواره آموزشی شهیدمطهری-اردیبهشت1398-پوستر

41- اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﺗﺠﻮﯾﺰی ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ (ﯾﮏﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ)ﻣﯿﻨﻮ ﻣﯿﺘﺮا ﭼﻬﺮزاد، داﻧﺸﮕﺎه ع. پ. ﮔﯿﻼن) بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ودوازدهمین جشنواره آموزشی شهیدمطهری-اردیبهشت1398-پوستر

42- طﺮاﺣﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﯿﻼن و اﺟﺮا و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺟﺰاء ﻧﻘﺸﻪﺣﺴﯿﻦ ﻫﻤﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ع. پ.ﮔﯿﻼن بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ودوازدهمین جشنواره آموزشی شهیدمطهری-اردیبهشت1398- (فرآیندکشوری)

43- ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺠﺎرب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ: ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﯿﻔﯽ (ﻧﺴﺘﺮن ﻣﯿﺮﻓﺮﻫﺎدی،داﻧﺸﮕﺎه ع. پ. ﮔﯿﻼن) بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ودوازدهمین جشنواره آموزشی شهیدمطهری-اردیبهشت1398-سخنرانی

44- ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی دوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ MPH از دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﻦ دوره: ﯾﮏﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﯿﻔﯽ )(اﯾﺪه دادﮔﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ع. پ. ﮔﯿﻼن) بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ودوازدهمین جشنواره آموزشی شهیدمطهری-اردیبهشت1398-سخنرانی

45- بررﺳﯽ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﺪاوم از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﯿﻼن:ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻟﻔﯽ (ﺻﺒﺎ ﻓﺨﺮﯾﻪ اﺻﻞ،دانشگاه علوم پزشکی گیلان) بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ودوازدهمین جشنواره آموزشی شهیدمطهری-اردیبهشت1398-پوستر

46- ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮی آزﻣﻮنﻫﺎی اﻋﻄﺎی ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﻬﺎن و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ آزﻣﻮنﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﺮان (ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻋﺴﮕﺮی، داﻧﺸﮕﺎه ع. پ. ﮔﯿﻼن) بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ودوازدهمین جشنواره آموزشی شهیدمطهری-اردیبهشت1398-سخنرانی

47- ﻃﺮاﺣﯽ، اﺟﺮا و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﺪل ﮐﺎﻏﺬی ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی (ﭘﺮﻧﺪ ﭘﻮرﻗﺎﻧﻊ، داﻧﺸﮕﺎه ع. پ. ﮔﯿﻼن) بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ودوازدهمین جشنواره آموزشی شهیدمطهری-اردیبهشت1398-پوستر

48- تبیین مفهوم کوریکولوم پنهان از دیدگاه اعضای هیأت ­علمی دانشگاه علوم ­پزشکی گیلان  دکترحسین خوشرنگ؛ دکتر ایده دادگران؛ دکتر زهرا طاهری ازبرمی ؛ هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران - ساری بهمن 1398 -  سخنرانی 

49-  بررسی وضعیت رعایت اصول اخلاقی از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم ­پزشکی گیلان در سال تحصیلی 98-1397 دکتر ماهدخت طاهری؛ دکتر مهران فلاح­چای؛ دکتر ماندانا جوانک؛ دکتر یاسمین بابایی همتی؛ کیوان فلاح­ خیری هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران - ساری بهمن 1398 - پوستر 

50-  اعتباریابی پرسشنامه میزان رعایت اصول اخلاقی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم­ پزشکی گیلان - دکترماندانا جوانک؛ دکترماهدخت طاهری  هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران - ساری بهمن 1398 - پوستر 

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400